Predlošci za sažetak projekta

Sažetak projekta je originalni dokument koji daje pregled projekta, njegove ciljeve i postignute rezultate. To omogućuje uključenim stranama da prate napredak, identificiraju područja koja se mogu poboljšati i imaju referentne točke. Ova vrsta izvještaja informira ključne dionike o razini završetka i rezultatima projekta na koje mogu reagirati.

U ovome članku ćemo vam dati različite primjere predložaka za izvještaje i sažetke projekata za različite scenarije, tako da ne morate kreirati vaš izvještaj od nule.

Povrh toga, podijelit ćemo s vama neke dobre prakse i savjete za pisanje kako bi vam pomogli da skrojite ključne elemente sažetka za svaki projekt po vašim potrebama i podignete vaše vještine vođenja projekta na višu razinu.

Važnost sažetka projekta

Koncizan i sveobuhvatan presjek projekta je učinkovit alat za upravljanje projektom koji pojednostavljuje procese i podjednako informira sve članove tima, kao i dionike.

Za internu upotrebu unutar kompanije, sažetak projekta pokazuje napredak projekta za zaposlenike, upravitelje projekta, dobavljače i druge pružatelje usluga. On demonstrira ključne točke projekta, metrike i ažuriranja vremenskih rokova u svrhu informiranja tima, pomaže u organizaciji tima i učinkovitom zajedničkom radu.

Eksterno, sažetak projekta se koristi za prezentaciju ili informiranje dionika o ažuriranjima te može biti koristan u dobivanju sredstava ili podrške za buduće projekte. U tu svrhu, dokument predstavlja set prijedloga projekta kako bi čitatelj dobio brzi pregled prirode, stanja i sveukupnog konteksta projekta.

Primjer email predloška sažetka projekta

Kako nasloviti sažetak projekta

Naslov treba odražavati svrhu ili fokus dokumenta. Dobro opće pravilo je koristiti naslov koji je određen i informativan, a ujedno i koncizan. Na primjer, naziv projekta popraćen riječima “ažuriranje projekta”, “izvještaj o napretku”, “sažetak projekta” i slično.

Također možete koristiti kodno ime projekta kao naslov sažetka, ako je prikladnije za interne svrhe.
Nadalje, naslov također može uključivati vremenski okvir projekta kako bi čitatelj dobio jasniju sliku što može očekivati od dokumenta. Na primjer, možete dodati mjesec ili kvartal godine ili vrijeme od početka godine.

Primjeri naslova sažetaka projekta

 • [Naziv projekta]: Sažetak projekta – [Trenutni datum]
 • [ID projekta]: Marketinška strategija za lansiranje [Naziv proizvoda]
 • [ID projekta]: Ažuriranje lansiranja [Naziv proizvoda] – [Trenutni datum]
 • [Naziv projekta] – Nova implementacija softvera
 • [ID projekta]: Poboljšanje korisničke službe – [Trenutni datum]
 • Izvršni sažetak poslovnog plana za [Naziv projekta]
 • [Naziv projekta] – Poslovna ponuda

Kako napisati sažetak projekta

Tijekom procesa pisanja, važno je imati na umu svrhu dokumenta, kao i vašu publiku. Sažetak projekta bi trebao sadržavati odgovor na iduća pitanja:

 • O čemu je projekt?
 • Koji su ciljevi projekta?
 • Koji su rezultati projekta?
 • Kako je ovaj projekt koristan za kompaniju ili organizaciju?
 • Koji su idući koraci u projektu?

Odgovori na ova pitanja će vam dati dobre početne točke za pisanje vašeg sažetka projekta. Ne zaboravite također uključiti sve relevantne informacije koje mogu biti korisne čitatelju, kao što su pozadinske informacije o projektu i ključni datumi, rokovi i slično.

Kada prikupite sve potrebne informacije, možete početi pisati vaš sažetak projekta.

Započnite s predstavljanjem projekta i pružanjem pregleda o čemu je zapravo. Dalje, navedite ciljeve projekta i opišite rezultate koji su dosad postignuti. Na kraju, zaključite s brzim opisom idućih koraka projekta.

Što uključiti u sažetak projekta

 • Naslov i/li ID projekta
 • Fazu i/li status projekta
 • Planirani početak i kraj projekta
 • Trenutni datum
 • Upravitelja projekta
 • Glavne dionike
 • Ključne donositelje odluka
 • Sponzore projekta
 • Poslovne ciljeve projekta
 • Vremensku crtu projekta
 • Očekivani datum završetka
 • Ključne točke i očekivane rezultate
 • Financijske projekcije / osnovicu proračuna
 • Postignute rezultate
 • Nedavna dostignuća (samo za interne svrhe)
 • Trenutne prepreke ili izazove (samo za interne svrhe)
 • Pozadinu projekta – zašto vaš tim radi na izabranom projektu i kako mu planiraju pristupiti (samo za eksterne svrhe)

Primjeri i predlošci sažetka projekta

[Naziv projekta]: Sažetak projekta – [Trenutni datum]

Table of Contents:

• Objectives
• Team
• Stakeholders
• Description
• Timeline
• Deliverables
• Overview

Objectives:

• Get all team members and project stakeholders on the same page from start to finish
• Show the progress of a project at several moments in time
• Keep the team on track, help them stay organized, and get them working together efficiently
• Present or provide updates on projects to the stakeholders

Team:

• Project Manager – [Name], [Contact Details]
• [Position 1] – [Name], [Contact Details]
• [Position 2] – [Name], [Contact Details]
• [Position 3] – [Name], [Contact Details] …

Stakeholders:

• [Stakeholder 1]
• [Stakeholder 2]
• [Stakeholder 3] …

Description:

The [Project Name]: Project Summary is a document that demonstrates project milestones, metrics, and timeline updates to keep the team on track, help them stay organized, and get them working together efficiently. It is also used as a project brief to provide updates on the project to the stakeholders.

Timeline:

• [Name of Phase 1], [Start Date] to [End Date]
• [Name of Phase 2], [Start Date] to [End Date]
• [Name of Phase 3], [Start Date] to [End Date] …

Deliverables:

• [Name of Deliverable 1] – [Description], [Status]
• [Name of Deliverable 2] – [Description], [Status]
• [Name of Deliverable 3] – [Description], [Status] …

Overview:

• Project Overview]
• Use [Project Name]: Project Summary to communicate project updates at team meetings, client presentations, or company-wide meetings.

[ID projekta]: Marketinška strategija za lansiranje [Naziv proizvoda]

Objectives: To increase brand awareness and highlight the route to market in order to generate sales for the [Product Name] launch.

Key Project Elements:

• Describe market factors and the trends affecting them
• Identify the target market
• Outline the messaging strategy
• Create marketing materials (e.g. website copy, brochures, product sheets)
• Prepare a launch plan

Budget: $[X] per month

Status: Planning stage

Results: Not applicable

Next steps: Move on to the key project elements

Predložak za izvještaj o statusu projekta:

[ID projekta]: Ažuriranje lansiranja [Naziv proizvoda] – [Trenutni datum]

Project Manager: [Name], [Contact Details]

Objectives: To update stakeholders on the status of [Project ID] regarding the launch of [Product Name] as of [Current Date].

Status: Successful

Results: The marketing campaign has resulted in a [e.g. high] level of brand awareness and has generated interest in the [Product Name] launch.

Next steps: Continue to generate sales, increase the company’s market share, and monitor the results of the market strategy.

[Naziv projekta] – Nova implementacija softvera

Date: [Current Date]

Project Period: [Start Date] to [End Date]

Project Manager: [Name], [Contact Details]

Objectives: To increase company productivity by implementing new software

Results: The new software has been successfully implemented and has resulted in an increase in company productivity.

Next steps: Track the results of the new software and make any necessary adjustments.

[ID projekta]: Poboljšanje korisničke službe – [Trenutni datum]

Objectives: To improve customer satisfaction by providing better customer service

Results: The customer experience has improved as a result of the new customer service initiatives.

Next steps: Continue monitoring satisfaction levels among our customer base by gathering opinions through customer feedback sessions and to make any necessary adjustments.

Predložak za izvršni sažetak:

Izvršni sažetak poslovnog plana za [Naziv projekta]

Description: The [Project Name] executive summary is a document that provides an overview of the key points of the business plan.

Overview:

• [Business Aims]
• [Motivation for readers]

Problem Summary:

• [Description of Pain Point]
• [Business Value of Solving Pain Point]
• [Target Audience]
• [Existing Solution to Pain Point]

Solution Summary: [How Project Name solves Pain Point]

Market Analysis:

• [Market Size]
• [Market Share vs the Competition]
• [Charts]

Key Next Steps:

• [Marketing Strategy]
• [Budget Allocation]
• [Timeline]

Financial Summary:

• [External Funding Sources]
• [One / Two / Three Year Projections]

Predložak za poslovnu ponudu:

[Naziv projekta] – Poslovna ponuda

Date: [Current Date]

Principal Investigator: [Name], [Position], [Company Name]

Objectives:

• Investigate market opportunities for the business idea to [Proposal]
• Establish actual costs of the entire project proposal
• Undertake a feasibility study to determine the potential for success

Results:

• The market opportunity for the business idea is good
• The total estimated cost of the project proposal is $[X]
• The feasibility study has determined that the potential for success is high

Next Steps – to proceed with the project proposal, the following steps are recommended:

• [Action 1] – [Budget Allocation], [Start Date] to [End Date]
• [Action 2] – [Budget Allocation], [Start Date] to [End Date]
• [Action 3] – [Budget Allocation], [Start Date] to [End Date] …

Predložak za prijedlog projekta:

Executive Summary

Background

• History
• Requirements
• Solution

Proposal

• Vision and Goals
• Deliverables
• Timeframe
• Resources
• Budget
• Ownership
• Reporting
• Risks
• Issues
• Implications
• Success Criteria
• Authorization

Appendix

• Supporting Documentation

Executive Summary:

• [Summary of History], [Summary of Requirements], [Summary of Solution].
• [Summary of Project Vision], [Summary of Goals], [Summary of Deliverables], [Summary of Timeframes].
• [Summary of Resources], [Summary of Budget], [Summary of Success Criteria].

Background:

• History – [Company Name, [Company History]
• Requirements – [Business Problem], [Business Opportunity]
• Solution – [Purpose of Solution], [Scope of Solution], [Approach to Solution]

Proposal:

• Vision and Goals – [Company Vision], [Company Goals]
• Deliverables
• [Deliverable 1] – [Description], [Notes]
• [Deliverable 2] – [Description], [Notes]
• [Deliverable 3] – [Description], [Notes] …
• Timeframe
• [Deliverable 1] – [Start Date] to [End Date]
• [Deliverable 2] – [Start Date] to [End Date]
• [Deliverable 3] – [Start Date] to [End Date] …
• Resources
• [Resource 1] – [Type], [Quantity], [Notes]
• [Resource 2] – [Type], [Quantity], [Notes]
• [Resource 3] – [Type], [Quantity], [Notes] …
• Budget – [Budget Allocation], [Return on Investment]
• Ownership
• Project Manager – [Name], [Contact Details]
• Project Customer – [Name], [Contact Details]
• Project Sponsor – [Name], [Contact Details] …
• Reporting – [Communication Methods], [Meeting Schedule], [Reporting Frequency]
• Risks
• [Risk 1] – [Details], [Chance of Occurring]
• [Risk 2] – [Details], [Chance of Occurring]
• [Risk 3] – [Details], [Chance of Occurring] …
• Issues
• [Issue 1] – [More Information], [Possible Impact]
• [Issue 2] – [More Information], [Possible Impact]
• [Issue 3] – [More Information], [Possible Impact] …
• Implications – [Missed Business Opportunities], [Cost to the Business]
• Success Criteria
• [Key Success Metric 1]
• [Key Success Metric 2]
• [Key Success Metric 3] …
• Authorization
• Project Sponsor – [Name], [Position], [Current Date], [Signature]
• Project Customer – [Name], [Position], [Current Date], [Signature]

Appendix:

• Supporting Documentation
• [Company History]
• [Research Materials]
• [Statistics or Estimates]
• [External Quotes]
• [External Tenders]
• [Detailed Cost Spreadsheets]
• [Detailed Benefit Spreadsheets]
• [Other Relevant Information]
• [Other Relevant Correspondence]

Dobre prakse sažetaka projekta

 • Započnite s kratkim opisom projekta i njegovih ciljeva – objasnite zašto je vaš projekt bitan.

 • Uključite informacije o rezultatima i njihovu usporedbu s početnim ciljevima projekta.
 • Koristite tablice, grafikone i druga vizualna pomagala – naglasite ključne točke s Gannt grafikonima, pie grafikonima i slično.

 • Budite jasni i koncizni – tijekom cijelog sažetka projekta, rječnik koji koristite treba biti jasno razumljiv i bez žargona.

 • Iskoristite popise s grafičkim oznakama – jezgrovito zapišite informacije.

 • Održavajte profesionalan i formalan ton.
 • Krojite vaš sažetak po vašim potrebama i publici s kojom ćete ga dijeliti.
 • Provjerite vaš sažetak prije slanja.

Ready to put our project summary templates to use?

LiveAgent is the most reviewed and #1 helpdesk software for small to medium-sized businesses. Try it today with our free 14-day trial.

Sažetak

Ako slijedite ove savjete, možete biti sigurni da će vaš sažetak projekta biti učinkovit u komuniciranju napretka vašeg projekta vašim dionicima. Krojenje vašeg sažetka prema vašoj ciljanoj publici će također osigurati da pružate najrelevantnije informacije. Sažeci projekata mogu biti vrijedan alat u dobivanju financiranja ili podrške za buduće projekte, tako da se pobrinite da dobro napravite vaš sažetak.

Uz malo planiranja i korištenja prilagodljivih predložaka, možete kreirati visokokvalitetan presjek vašeg projekta, uključujući ključne informacije kao što su naslov projekta, datum početka i završetka, ciljevi i postignuti rezultati. Dajte dionicima jasnu sliku napretka vašeg projekta. Nakon pažljive kolekture, sažetak vašeg projekta će biti spreman da ga podijelite s vašim timom i dionicima.

Frequently asked questions

Kada trebam koristiti predložak za sažetak projekta?

U različitim trenucima životnog ciklusa projekta, od planiranja do izvršenja i završetka. Vaš upravljački tim treba odlučiti kada je sažetak projekta najkorisniji i krojiti ga po tome.

 

Koliko dug treba biti sažetak projekta?

Postoji širok raspon mogućnosti, od nekoliko rečenica do nekoliko stranica, ovisno od opsega projekta i potreba ciljane publike. Međutim, općenito se savjetuje da sažeci budu koncizni kako bi zadržali pažnju čitatelja i učinkovito iskomunicirali ključne informacije.

Koje su neke od prednosti sažetka projekta?

On primorava vaš tim da zapiše osnovne elemente i ohrabruje jasnu i transparentnu komunikaciju od početka. Posjedovanje izvještaja koji je je lak za podijeliti bilo kada kada trebate interno ili eksterno prezentirati vaš projekt također štedi dosta vremena.

 

Kako sažetak pomaže u uspješnom završetku projekta?

Daje vam plan puta projekta koji vas vodi kroz različite faze u stvarnom vremenu. Informirajte vaš tim koristeći vaš sažetak projekta, koristite ga za predstavljanje ključnih ažuriranja dionicima i/ili se pozivajte na njega tijekom kretanja između različitih faza.

Koje su neke od najčešćih grešaka tijekom pisanja sažetka projekta?

Jedna od njih je nedostatak krojenja informacija po određenoj publici – svi čitatelji nisu zainteresirani ili ne trebaju znati sve detalje vašeg projekta. Još jedna od grešaka je preplavljivanje čitatelja informacijama, što otežava prepoznavanje ključnih točaka. Također je važno obaviti kolekturu vašeg sažetka, jer se pogreške mogu negativno odraziti na vas i vaš projekt.

 

Kako se izvršni sažetak razlikuje od sažetka projekta?

Poslovni izvršni sažeci su obično kraći i više fokusirani na informacije s više razine koje su potrebne za prijedloge financijskih ulaganja. Oni su sažete verzije projektnih planova koje se predstavljaju na sastancima s donositeljima odluka ili kao poslovni plan u brzoj prezentaciji za potencijalne investitore koji nemaju puno vremena.

 

Koji su neki od primjera korištenja sažetaka projekta i izvršnih sažetaka?

Izvršni sažeci projekta se obično koriste za vanjsku publiku kao što su potencijalni investitori ili dionici. Oni pružaju brzi pregled vašeg poslovnog plana, uključujući opis vaše kompanije, financijske informacije i analizu tržišta. Sažeci projekta, s druge strane, su obično veći dokumenti za internu upotrebu koji opisuju projekt u kratkim crtama.

Nazad na predloške Kreirajte račun besplatno

Naša web stranica koristi kolačiće (cookie). Ukoliko nastavite, smatramo kako ste dopustili korištenje cookie-a kako je i napisano i našoj Politika privatnosti i cookie pravila.

×
Dogovorite jedan na jedan poziv i otkrijte koje pogodnosti LiveAgent može donijeti vašem poduzeću.

Dostupni smo na više datuma

Dogovorite demo